Informacje - Przedszkole Samorządowe w Zabierzowie Bocheńskim

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Integracja

INTEGRACJA

 

         Dziecko niepełnosprawne potrzebuje szerszego kontaktu społecznego, przede wszystkim kontaktu z innymi dziećmi, ze swoimi rówieśnikami. Potrzebuje doznawania przyjemności wynikającej ze wspólnego bycia i zabawy. Potrzeba ta jest wynikiem nabycia prawidłowej umiejętności funkcjonowania społecznego.


         Integracja to proces mający na celu stworzenie warunków, w których dzieci niepełnosprawne i pełnosprawne będą mogły normalnie żyć, uczyć się i współpracować. Proces ten nie opiera się jedynie na umieszczeniu dzieci w jednej społeczności, ale także na nawiązaniu wzajemnych relacji między dziećmi niepełnosprawnymi i pełnosprawnymi.


         Integracja jest szansą dla:
 • dzieci i ich rodziców, ponieważ daje możliwości rozwoju społecznego i intelektualnego,
 • nauczycieli, ponieważ praca w oddziale integracyjnym sprzyja samodoskonaleniu, kreatywności
 • środowiska lokalnego, gdyż uczy tolerancji, przyzwyczaja do zróżnicowanego społeczeństwa.


Do grup integracyjnych zapraszamy dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczną.


W oddziale integracyjnym mogą znaleźć się dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności:

 • niesłyszący i słabo słyszący
 • niewidomi i słabo widzący;
 • niepełnosprawni ruchowo ( w tym z afazją);
 •  niepełnosprawni intelektualnie;
 •  ze spektrum autyzmu.


Specjaliści pracujący w przedszkolu to:

 •  oligofrenopedagog;
 • logopeda;
 • nauczyciel integracji sensorycznej;


W pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych stosujemy następujące metody:

 •  elementy metody M. Monetessori;
 • elementy metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz;
 • metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne;
 • techniki relaksacyjne;
 •  metodę malowania Dziesięcioma Palcami;
 • metodę CH. Knilla;
 • metodę komputerowego wspomagania;
 •  ćwiczenia grafomotoryczne M. Bogdanowicz;
 •  metodę Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej.


Dodatkowe zajęcia dla dzieci z orzeczeniem to:

 • hipoterapia;
 • integracja sensoryczna;
 • zajęcia z logopedą.

 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego