Rozkład Dnia - Przedszkole Samorządowe w Zabierzowie Bocheńskim

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

7.00-8:30

 

 

 

 

 

Schodzenie się dzieci. .

Zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensacyjnym  i wychowawczym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne. Praca z materiałem Montessori. Ćwiczenia poranne.

Przygotowanie do śniadania – zabiegi higieniczne.

8.30- 9.00

Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9.00- 9.30

Zabawy dowolne, przygotowanie do zajęć.

9.30- 10.15

Realizacja zadań edukacyjnych w oparciu o podstawę programową poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia i zabawy edukacyjne

10.15- 11.45

Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe. 

11.45-12.00

Czynności porządkowe – higieniczne. Przygotowanie do obiadu.

12.00-12.30

Obiad -  czynności samoobsługowe; ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

12.30-13.45

Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy i ćwiczenia wyciszające. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Swobodna działalność dzieci w sali lub na placu przedszkolnym.

13.45-14.00

Czynności porządkowe, mycie rąk.

14.00-14.15

Podwieczorek

14.15-17.00

Zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno - techniczne, ruchowe, tematyczne, gry dydaktyczne, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym
i wychowawczym; zajęcia dodatkowe, zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych.

 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego